Zákon č. 141/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů s účinností od 22. května 2012

Cíl novely

Cílem novely bylo lépe využít vozový park, na který byly státní prostředky již vynaloženy, a to tak, že se závazky z dřívějších dohod ukončí po 5 letech, ale prodlouží se doba, po kterou mají být vozidla dále používána ve smyslu nového zákona, tedy na 10 let. Oprávnění k tomu dává jednak skutečnost, že současné vozy snášejí bez větších problémů a požadavků na opravy delší ujetou vzdálenost (průměrný věk registrovaných osobních vozidel používaných v ČR ke 30.6.2011 činil 13,7 roku a odborníci se shodují, že optimální doba, po kterou má vozidlo být používáno je mezi 8 a 10 lety), dále fakt, že tato vozidla ne-jsou obvykle používána na velmi dlouhé denní trasy a konečně také efekt větší hospodárnosti vynaložených prostředků.

Proč se zákon mění

Novelou se odstraňuje neodůvodněné odlišné postavení příjemců příspěvku na zakoupení motorového vozidla, kterým běh lhůty stanovený dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. uplynul před 1. 1. 2012, a příjemců tohoto příspěvku, kterým běh lhůty uplyne až po tomto datu. Z těchto důvodů novelizuje toto  jediné ustanovení tak, aby se závazky i lhůty z příspěvků na zakoupení motorového vozidla podle vyhlášky č.182/1991 Sb., které přesahují do období po 1.1.2012, počítaly shodně v délce 5 let. Novela umožní, aby osobám se zdravotním postižením, kterým v minulosti byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla, byl příspěvek na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) přiznán při splnění podmínek po uplynutí lhůty, ke které byla osoba vázána v závazku k příspěvku na zakoupení motorového vozidla – bez ohledu na to, zda tato lhůta uplynula před koncem roku 2011 nebo až po tomto datu.